Skip links

Snimanje cevi kamerom

SNIMANJE CEVI KAMEROM

Snimanje cevi kamerom visoke rezolucije postižemo:
– Kompletan uvid u stanje cevi (radi procene zamene ili sanacije cevi)
– Preciznu lokaciju kvara (pucanje cevi, lociranje predmeta u cevi)
– Efikasno i precizno određivanje uzroka začepljenja i oštećenosti ili devijacije cevi.
– Snimanje termotehničkih instalacija
– Dokumentovanje snimljenijh podataka u formatu slike i video formatu.

Identifikovanje problema
Inspekcijska kamera će identifikovati sve vrste problema, kao što su prodor stranog predmeta i cev koja je slomljena, probušena, lošeg kvaliteta ili korodirana. Kamera takođe identifikuje nakupljanje masti, curenje i prepreke. Inspekcija se može ponoviti nakon bilo kakvog servisa kako bi se proverilo da li je linija pravilno očišćena ili popravljena.
Snimanje cevi kamerom preporučuje se ako imate spore odvode ili začepljenja. Pored toga, pregledom inspekcijskom kamerom pre kupovine kuće će vam pomoći da se osigura da kanalizacioni vodovi budu bez problema koji mogu izazvati glavobolje i skupe popravke nakon što se uselite.

Snimanje cevi kamerom visoke rezolucije, korisno je za opšte vodovodne instalacije, inspekciju kuće i imovine, održavanje zgrada ili inspekciju unutrašnjosti cevi ili kanala.
Inspekcija cevi kamerom je jedna od najefikasnijih metoda koja se koristi za mapiranje sistema za odvodnjavanje, pored lociranja i dijagnostikovanja defekta cevi. Ovaj metod proizvodi složene fotografske i video snimke unutrašnjeg sistema cevovoda. Postoji mogućnost tačnog lociranja i indetifikovanja širokog spektra defekata i anomalija.

Leave a comment